Modul 2a.4. Pc'ens opbygning - fortsat

Her er indholdet:

 • Programmer i ROM
 • POST - pc'ens eget testprogram
 • Bootstrap
 • CMOS-RAM - vigtigt at forstå
 • Næste side
 • Forrige side

 • Pc'ens programmer i ROM

  ROM står for Read Only Memory.Det er hukommelse, som kun kan læses. På bundkortet finder du disse ROM-kredse, som indeholder forskellige system-software . Systemsoftware er programmer, som får pc'en til at forstå sig selv, og som får pc'ens forskellige komponenter til at virke sammen.

  ROM-kredsene indeholder programmer, som er specifikke for netop det pågældende bundkort. Det er altså programmer, som vil ligge i pc'en i hele dens levetid, og som ofte ikke vil blive ændret. Overordnet handler det om opstarts-programmerne. Opstartsprogrammerne består af flere komponenter. For de fleste brugere er det hele vævet sammen, men man kan skelne mellem:

 • Opstartsprogrammer.

 • BIOS-programmer, der knytter sig til de enkelte hardware-enheder

 • Setup-programmet, der danner brugerflade til CMOS-lageret.

  Disse programmer afvikles altså alle i pc'ens opstartsfase:  Opstartsprogrammerne

  Der er egentlig tre dele:

 • Initialiseringsprogrammet, der klargør BIOS-funktionerne. Adapter-ROM integreres og der opsættes en tabel (interrupt-vektorer ) over alle BIOS-programstykker.
 • POST (testprogrammer).
 • Disk-bootstrap loader, der kalder bootstrap-rutinen.

  Disse programmer ligger i ROM-kredse, og de bliver aktiveret ét efter ét under pc'ens opstart.

  POST

  Power On Self Test er det første program, der afvikles under opstarten. Det kontrollerer pc'ens opbygning og undersøger om det hele virker. Du kan genkende det under opstarten, der afvikles, lige når du har sat strøm på pc'en. De første maskintjek kan du følge på skærmen i denne rækkefølge:
  1) Informationer om grafikkortet
  2) Informationer om BIOS (navn, version)
  3) Informationer om RAM-optællingen
  Som brugere har vi ikke de store muligheder for at gribe ind i POST-programmet - det forløber planmæssigt, med mindre du aktiverer Setup-programmet.

  Visse BIOS-programmer giver brugeren mulighed for vælge et hurtigtmaskintjek. Eller måske kan du slå RAM-kontrollen fra, og på den måde afkorte POST-forløbet.

  Varigheden af disse POST-forløb kan være ret forskellig. PÅ IBM's pc 300-maskiner varer det en evighed, hvis man ikke afbryder det med [Esc].

  Fejlmeldinger

  Hvis POST støder på fejl i maskineriet, vil programmet skrive meddelelser herom til skærmen. Hvis skærmen ikke er klargjort på dette tidspunkt, eller hvis fejlen knytter sig til skærmkortet, udstøder programmet nogle bip i pc'ens højttaler. Mønstret af bibs og dyt fortæller, hvor fejlen er. Fx betyder 8 bibs fejl i grafiksystemet, mens 3 dyt angiver fejl indenfor de nederste 64 KB RAM.

  Eksempelvis kommer der fejlmeldinger, når tastaturet ikke er tilsluttet eller hvis kablet til diskettedrevet ikke er forbundet ordentligt.


  Bootstrap

  Som det sidste led i BIOS-afviklingen, afviklesbootstrap-loaderen . Programmet forsøger at finde bootsektoren på enten en harddisk, en diskette eller evt. et andet drev. Denne DOS Boot Record (DBR) indeholder også en media descriptor og en angivelse styresystemets version. Hvis disken ikke kan bootes indlæses en fejlmeddelse i stil med "Non-system disk, replace with system disk and press any key".

  Du kan benytte DiskEdit (inkluderet i Norton Utilities") til at se bootsektorens indhold:

  BIOS overlader altså styringen til et bootstrap-program, som ligger på bootdisken. Og herefter indlæses styresystemet.


  CMOS-RAM

  CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor ) er en speciel slags RAM-agtig chip. I pc'en findes sådan et lille CMOS-RAM-lager på 64 byte. Lageret vedligeholdes med strøm fra pc'ens batteri, for uden permanent strømtilførelse tabes alle informationerne.

  I CMOS-lageret gemmes vigtige systemdata, som skal indlæses, før pc'en virker. Det er oplysninger om

 • Drev (diskette- og harddisk)
 • Skærm-type
 • Tastatur
 • CPU, cache, chipsæt og RAM-type
 • Klokkeslæt og dato
 • mv.

  BIOS er indrettet sådan, at der er nogle default-værdier , som Setup-programmet vælger, hvis der ikke er indlæst brugerdata. Pc'en kan sjældent starte med disse data - der skal fx være dækkende oplysninger om harddisken.

  To typer data i CMOS

  CMOS-data kan inddeles i to grupper:

 • Data, som POST-programmet ikke kan finde under maskintjekket.
 • Data, som rummer brugervalg.

  POST kan fx ikke selv finde tilstrækkeligt information om pc'ens diskettedrev. Diskettedrev er så "uintelligente", at testprogrammerne ikke kan aflæse om der er et diskettedrev eller ej, og hvilken type, der er tale om. Lidt af det samme gælder IDE-harddiske, hvor EIDE-drevene godt nok er lidt mere intelligente, men alligevel skal POST have hjælp til at identificere harddisken 100% korrekt.

  Det gælder også RAM: POST kan sagtens tælle, hvor meget RAM, der er monteret. Men programmet kan ikke detektere, om der er monteret FPM, EDO eller SD-RAM. Og da CPU'en og BIOS-programmerne læser data fra RAM-modulerne på forskellig måde afhængigt af typen, skal denne fastsættes.

  CMOS-lageret indeholder altså vigtige oplysninger om pc'ens konfiguration. Disse oplysninger skal stå til rådighed for system-BIOS, som er den helt væsentlige del af pc'ens medfødte BIOS-programmer. • Næste side
 • Forrige side


 • Copyright (c) 1996 - 2001 by Michael B. Karbo.