Modul 2c.3 Om I/O-busserne


Indholdet:

 • Introduktion til ISA-bussen
 • ISA-bussens to "ansigter"
 • Og det går langsomt...

 • Næste side
 • Forrige side

 • ISA-bussen

  Fra ca. 1984 og frem har standardbussen til pc'ens I/O-opgaver heddet ISA (Industry Standard Architecture ). Den findes den dag i dag på stort set alle pc'er - bl.a. af hensyn til kompatibiliteten, hvorved moderne pc'er kan tilkobles indstikskort af den gamle ISA-type.

 • ISA var en forbedring af IBM's oprindelige XT-bus, som kun var 8 bit bred. IBM's beskyttede navn for den er AT-bus, men til daglig hedder den ISA-bussen.

 • Den er 16 bit bred og kører ved maksimalt 8 MHz. Dog bruges der 2-3 klokkeslag til at flytte en pakke (16 bits) data.

 • Bussen har en teoretisk båndbredde på omkring 8 MB pr. sekund. Den praktiske overførelses-hastighed på ISA-bussen er dog ikke over 1-2 MB/sek, så den blev hurtig for langsom.


  To ansigter

  ISA-bussen har to "ansigter" på den moderne pc:

 • Den interne ISA-bus, som bruges til de simple porte (tastaturet, diskettedrevet og de serielle/parallelle udgange).

 • Som ekstern udvidelsesbus, hvor der kan tilsluttes 16-bit ISA-adaptere. Den bruges især til de almindelige 16-bits lydkort.

  HVIS I/O-portene COM1 og LPT skal være hurtigere end det, ISA-bussen kan magte, kan man købe PCI-kort, der er monteret med fx meget hurtige COM-porte. Men almindeligvis er en COM-port en langsom affære.

  Langsomt...

  Det helt væsentlige i moderne pc'er er hurtige busser. Lad os kort se en sammenligning mellem ISA-bussen og den mere moderne PCI-bus:

  BusTid pr. forsendelse Datamængde pr. forsendelse
  ISa
  375 ns
  16 bit
  PCi
  30 ns
  32 bit


  Det ses tydeligt, at der er enorm forskel på de to bussers kapacitet. ISA-bussen er særdeles langsom, og den her helt utidssvarende i forhold til de moderne pc'ers formåen. Den kan ikke overføre ret mange data ad gangen.

  ISA-bussens problem er dels den dårlige båndbredde - og dels dens manglende "intelligens". Den manglende intelligens betyder, at det i princippet er CPU'en, der styrer hele arbejdet henover bussen. CPU'en kan først gå til nyt arbejde, når transporten er afsluttet. Du kan se det, når din pc arbejder på diskette-drevet - så går resten af pc'en nærmest i stå. Det er ISA-bussens skyld.

  ISA-bussen driller ofte, når man skal installere udvidelseskort (lydkort fx). Mange af problemerne kommer fra indstillingen af IRQ og DMA, som skal foretages "i hånden" på den gamle ISA-bus. Hver enhed beslaglægger én bestemt IRQ og muligvis en DMA-kanal, og der opstår meget tit konflikt med eksisterende enheder. Læsmodul 5 om indstikskort og disse problematikker.

  En god løsning er helt at droppe ISA-bussen, som det er tilfældet man mange nyere bundkort.

  COM- og LPT-enheder kan også tilsluttes USB-baserede multi-hubs, hvorved de alle kører på fælles IRQ.


 • Næste side
 • Forrige side


  Lær mere

  Læs om lydkort på PCI-bus fremfor ISA-bus i modul 7c.

  Læs videre om bundkortets chipsæt i modul 2d

  Læs videre om RAM i modul 2e

  Læsmodul 5a om Indstikskort, hvor vi anskuer I/O-busserne fra den modsatte side.

  Om interfaces: EIDE, Ultra DMA og AGP i modul 5b

  Copyright (c) 1996 - 2001 by Michael B. Karbo.