KarbosGuide.dk. Modul 7a6.

Om videosystemet - fortsat


 • Den horisontale skan-frekvens
 • MultiSync skærme med digitale kontroller
 • Aperture grill pitch
 • Pauseskærme

 • Næste side
 • Forrige side

 • Den horisontale skan-frekvens

  Top

  Det vigtigste er skærmens maksimale opløsning og refresh-rate. Skærmen skal kunne levere et skærmbillede i en passende opløsning (afhængig af dens størrelse) og ved en god refreshrate (75 Hz eller mere). Skærmen kan vise mange forskellige skærmbilleder – i forskellige opløsninger og ved forskellig refresh-rate. Det interessante er den maksimale refreshrate ved de forskellige opløsninger.

  Disse data kædes ofte sammen i et tal, som kaldes den horisontale skan-frekvens. Tallet måles i kilohertz (kHz) og er meget vigtigt. I bund og grund opstår den horisontale frekvens ud af opløsning og refresh-rate. Fx svarer en 800 X 600 opløsning ved 75 Hz til en horisontal frekvens på 47 kHz. Du kan ikke selv beregne tallet, som også er lidt forskelligt fra skærm til skærm.

  Her er eksempler på den horisontal frekvens. Tallene kan som nævnt variere lidt fra den ene skærm til den anden, men det rammer ikke meget ved siden af:

  Forskellige visninger
  Opløsning Refresh-rate Horisontal skan-frekvens
  640 X 48060 Hz31,5 kHz
  640 X 48072 Hz37,8 kHz
  800 X 60075 Hz46,9 kHz
  800 X 60085 Hz53,7 kHz
  1024 X 76875 Hz60,0 kHz
  1024 X 76885 Hz68,8 kHz
  1152 X 86485 Hz77,6 kHz
  1280 X 102475 Hz80,0 kHz
  1280 X 102485 Hz91,2 kHz


  De bedste skærmvisninger er dem ved højeste refresh-rate. Hvor stor opløsningen skal være afhænger af skærmens størrelse og brugerens vaner. Under alle omstændigheder vil det være tåbeligt at benytte skærmen ved 31,5 KHz. Da udnyttes dens muligheder overhovedet ikke.


  MultiSync-skærmen med digital kontrol

  Top

  Alle moderne skærme er af typen multisync. Det betyder, at skærmen tilpasser sig til de signaler, den modtager. Den enkelte model har en minimal og en maksimal horisontal skan-frekvens. Sålænge den modtager signaler indenfor det spektrum, tilpasser den sig til signalerne.

  Når skærmen modtager signaler med en bestemt frekvens, skal denne visning indstilles til at udfylde skærmen 100%. Det sker ved hjælp af de digitale kontroller , som moderne skærme har. På ældre skærme ses en tydelig "sørgerand" uden om skærmbilledet, så snart visningen ændres til fx 800 X 600, og det er meget irriterende.

  Skærmen skal have digital kontrol-elektronik for at den kan justeres til optimal skærmudnyttelse. Denne indstilling foretages på skærmens kontrolpanel. Det drejer sig om:

 • Vandret og lodret størrelse, så billedet udfylder skærmens maksimale areal.
 • Vandret og lodret position, så billedet placeres lige midt i skærmen.
 • Kompensation for geometriske forvridninger.
 • Farver og lysstyrke. Således kan kontrollerne tage sig ud:

  Indstillinger Symboler
  Vandret og lodret forskydning (Horizontal og vertical position ).
  Vandret og lodret størrelse (Horizontal og vertical size ).
  Geometriske forvridninger
  (trapezoid og pincushioning ).


  Ofte er en skærm forudindstillet til et udvalg af de mulige visninger. I disse for-programmerede tilstande vises skærmbilledet perfekt på forhånd. Men når du så sætter en skærm op til en ny visning, som ikke er blandt de forud-programmerede, må du selv justere billedet. Herefter husker skærmen disse indstillinger.

  Der findes ingen internationale standarder for udformning af disse digitale controller. De er meget forskellige fra skærm til skærm, og de er langt fra lige gode at betjene. Imidlertid er betjeningen ret underordnet i forhold til skærmens øvrige kvaliteter.


  Indstilling af farver

  Top

  Skærmen kan vise farverne i forskellig varmegrad. De lidt bedre skærme med digitale kontroller har gerne mindst to temperaturer at vælge i mellem. 6500 grader er den rareste efter min mening, 9300 er noget koldere.

  Nogle grafikkort kan på samme måde ændre skærmens farve-temperatur som her Matrox:


  Du skal afprøve de forskellige farve-temperaturer - det har en stor virkning.


  Aperture grill pitch

  Top

  Ofte kan man læse om en pitch, kaldetdot pitch eller aperture grillpitch. Det opgives i millimeter, og tallet angiver den gennemsnitlige afstand mellem skærmens enkelte dots. Jo mindre tallet er, jo bedre er det, for så er skærmen mere finkornet. For store skærme (21"), kan pitchen være på 0,31 mm eller 0,28 mm.

  Ellers regnes en dot pitch på 0,28 mm eller 0,25 mm for ganske udmærket til almindelige 15" og 17"-skærme. Enkelte skærme er nede på 0,22 mm dot pitch.


  Pauseskærme

  Top

  Før i tiden havde skærme ret dårlige fosforbelægninger. Det gav sig udtryk i, at et skærmbillede simpelthen kunne brænde sig fast, hvis det stod for længe uden ændringer. Man kunne tydeligt se det på arbejdspladser, hvor pc'en kun blev brugt til et program. Det program stod klart på skærmen, efter at pc'en i øvrigt var slukket.

  Det førte til pauseskærmene. Hjælpeprogrammet Norton Commandor var i følge min erindring det første af slagsen. Efter fx to minutters pause, slår skærmen over til at vise en stjernehimmel, der hele tiden ændrer sig. Dermed brænder det daglige billede ikke fast.

  Siden er skærmene blevet meget bedre - skærmbilleder kan ikke brænde fast i en moderne skærm. Derimod er pauseskærme blevet til en hel lille kunstform i sig selv. Windows 95 er født med en række valgfri pauseskærme, og masser af programmer leverer en pauseskærm eller to som ekstra feature . Nogle har kunnet lave hele tegnefilm som pauseskærme (fx "Manden på øen", der har sit helt eget liv fra dag til dag året igennem.

  Brug pauseskærmene - de er meget sjove, og kvikker op i det daglige miljø.


 • Næste side
 • Forrige side


  Lær mere

  Top

  Læs også Om grafikkort.

  Se også om lydkort og deres teknologi .

  Læs om chipsæt i modul 2d

  Læs videre om klokfrekvenser i modul 3d.

  Læs om Ultra DMA og AGP i modul 5b

  Læs om driv-programmer til Windows 95 i modul 6c.

  Læs videre om RAM i modul 2e


  Copyright (c) 1996-2011 by Michael B. Karbo.