Alternative e-mail programmer

der findes mange gode alternative programmer til e-mail. Hvorfor skal alle benytte Outlook Express og Outlook 2000?

Lad mig her reklamere for to produkter, der er ligeså gode som Microsofts, og som også er gratis.

Pegasus

Pegasus er vistnok det ældste e-mail-program overhovedet.

Du kan hente det på Pmail

Eudora

Eudora er også et gammelkendt produkt, programmet har eksisteret længe før noget Outlook-produkt.

Du kan hente det på Eudora


Se også omtalen af Aureate GroupMail, som er et helt anderledes e-mail-program.


Copyright 2001 Michael Karbo.